1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- De eigenaar: de eigenaar van de website;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: alle in de website aanwezige inhoud.


2 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.


5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.


6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.

 

Klay Instruments B.V. behoudt alle rechten voor.

Over Klay

Klay Instruments is een Nederlandse producent van proces instrumentatie. Een flexibele organisatie en een grote diversiteit in uitvoering van producten. Onze instrumenten worden toegepast bij het automatiseren van industriële processen.

 

Contact

Klay Instruments B.V.
Nijverheidsweg 5
7991 CZ Dwingeloo
Tel 0521 - 591 550
E-mail info@klay.nl